Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. Närke Fönster AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?

För att kunna göra hembesöket hos er. (Gäller formuläret ”Boka kostnadsfritt hembesök” på www.narkefonster.se)

Behandling som utförs

 • Lagra
 • Registrera
 • Läsa
 • Radera
 • Uppdatera

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post

Laglig grund: Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska fullgöra avtalet gentemot dig. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan utföra valda tjänster.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom leverantörer och samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. Vi lämnar även ut uppgifter till försäkringsbolag för att produkterna ska vara försäkrade.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta info@narkefonster.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-02-29.

Cookiepolicy

En ”cookie” är en liten textfil innehållande information som lagras på din dator. Cookies används enbart av tekniska skäl samt för att underlätta ditt användande av hemsidor. En typ av cookie kommer spara en fil permanent på din dator. Den kan därefter användas för att anpassa hemsidan baserat på användarens val och intressen. En annan vanlig typ av cookie är ”sessionscookies”. När du besöker en hemsida så skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att samla in information. Sessionscookies sparas inte efter att du har stängt ner hemsidan. För mer information om hur cookies fungerar, se www.allaboutcookies.org.

De cookies som används på denna hemsida är (lagringsperioden för respektive cookie är specificerat inom parantes efter varje beteckning):

cookien __ga (permanent) – en cookie som används av Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google.Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra hemsidan. För att göra detta använder vi Google Analytics för att analysera våra användares beteende på en anonym och aggregerad nivå.

Vi tillåter även vårt webanalysverktyg Google Analytics & Ads att installera och hantera cookies på denna hemsida. Följande cookies installeras av Google Analytics & Ads för att loggföra uppgifter om besök och besökare på denna hemsida. Statistiken används för att förbättra användares upplevelse av hemsidan:

_utma (två år)

_utmz (sex månader)

_utmc (session)

_utmb (30 minuter)

_utmt (10 minuter)

Om du inte accepterar att dessa cookies används kan du ändra din webbläsares inställningar till att automatiskt neka lagringen av cookies eller till att informera dig när en hemsida önskar lagra cookies på din dator. Cookies som är sparade sen tidigare kan även raderas genom webbläsaren. Mer information kan hittas på din webbläsares hjälpsidor. Vänligen notera att vissa områden och funktioner på denna hemsida kräver användningen av cookies och kan därmed sluta fungera om cookies nekas eller raderas.